PROGRAM

elev grønn.png
Publikum-BLÅ.png

TORSDAG 7. mai

0900 – 1500

UNGDOMSBEDRIFTENE RIGGER UTSTILLINGER

1030 – 1200

TEKNISK GJENNOMGANG FOR BESTE UB-DELTAGERE

1200 - 1300

LUNSJ

1300 – 1430

SCENEPRESENTASJON FOR BESTE UB-DELTAGERE 

1530 - 1700

ÅPEN UTSTILLING

1700 - 1800

PANELINTERVJU FOR BESTE UB-DELTAGERE

1930 - 2230 

MIDDAG MED UNDERHOLDNING OG PREMIEUTDELING

FREDAG 8. mai

0700 – 0830
FROKOST

0830 – 0930
PANELINTERVJU FOR

BESTE UB-DELTAGERE 

0930 – 1440
ÅPEN UTSTILLING, INKL. LUNSJ

1500 – 1600
PRISUTDELING

1600 – 1700

NEDRIGG OG HJEMREISE

 

PROGRAM FOR ELEVER

 

TORSDAG 7. mai 

09.30 - 10.00

REGISTRERING OG KAFFE

10.00 - 11.30

UNGDOMSBEDRIFT
HVEM, HVA, HVOR & HVORDAN
 

VELKOMMEN
v/GRETE I. NYKKELMO, UE NORGE

HVA ER UNGDOMSBEDRIFT
v/TRINE I. HAUGAARD, UE NORGE
 

11.30 - 12.30 

LUNSJBUFFET PÅ
THON HOTEL ARENA

13.00 - 14.30

OBSERVASJON AV 19 SCENEPRESENTASJONER

1445 - 1515

TBA

1515 - 17.00

BESØK PÅ UTSTILLINGEN

1930 - 2230 

FESTMIDDAG MED UNDERHOLDNING OG PREMIEUTDELING

FREDAG 8. mai

0900 - 0945

ELEVMEDVIRKNING OG TVERRFAGLIGHET

v/ÅRETS ENTREPRENØRSKAPSLÆRERE

HENRIK FOSS
OG KNUT HANDELAND,
TRYGGHEIM VGS.

1000 - 1115

BÆREKRAFTIG UTVIKLING I FAGFORNYELSEN

V/JUDITH S. KLEIN

 

1130 - 1230

WORKSHOPS OG ERFARINGSDELING I GRUPPER INKL. LUNSJ

1230 - 13.00 

IMMATERIELLE RETTIGHETER

V/KNUT ANDREAS BOSTAD, PATENTSTYRET

13:00-14:30

BESØK PÅ UTSTILLINGEN

15.00-16.00

PRISUTDELING PÅ NORGESMESTERSKAPET FOR UNGDOMSBEDRIFTER

PROGRAM FOR LÆRERE

 

PROGRAM PUBLIKUM

Alle er hjertelig velkommen til å være publikum på følgene deler av arrangementet:

TORSDAG 

1300 - 1430
SCENEPRESTASJONER FOR BESTE UB-DELTAGERE

1515 - 1700
ÅPEN UTSTILLING

FREDAG

0930 - 1440
ÅPEN UTSTILLING

1500 - 1600
PREMIEUTDELING