VIKTIG INFO

Som deltager på NM forventer vi at du:

 

  • Deltar i henhold til programmet.

  • Representerer Ungt Entreprenørskap på en positiv måte i henhold til kjerneverdiene ”Framtid, Samspill og Skaperglede”.

  • Følger de retningslinjer og beskjeder som blir gitt av arrangørene.

Spørsmål om nettsiden kan rettes til helge.gjorven@ue.no 

Generelle spørsmål kan rettes til ue@ue.no